Menu

The Journaling of Gottlieb 004

maihuong678's blog

Blog posts June 2019

Nguyen Mai Huong - Chăm sóc khách hàng Isuzu Quang Trung

Thông tin cá nhân
Tôi là Lý Hoàng Mai, đang là nhân viên chăm sóc khách hàng tại Isuzu Quang Trung. Hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Công việc của tôi khá là thoải mái, tôi cực kỳ yêu thích công việc này. isuzu Quang Trung là môi trường năng động để tôi có thể phát triển khả năng của mìn…

Read more

1 blog post

Blog Search

Blog Archive

Comments

There are currently no blog comments.